Saturday, April 28, 2012

^_^

Saturday, 1.57pm
Bandar Baru Bangi, Selangor

Hadis Nabi s.a.w

"Semoga Allah memberi rahmat kurnia kepada lelaki yang bangun di tengah malam lalu dia sembahyang dan membangunkan isterinya, maka sekiranya enggan juga bangun untuk bersembahyang, dia merenjiskan air ke mukanya. Semoga Allah memberi rahmat kurnia kepada wanita yang bangun di tengah malam itu lalu bersembahyang dan membangunkan suaminya. Maka jika dia enggan, dia merenjiskan air ke mukanya"
(Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih)
 
very nice :)

No comments: